Skogssällskapet

I cirka tio hade Bee uppdrag att producera Skogssällskapets tidning Skogsvärden. Från början var uppdraget att göra om Skogsvärden till en renodlad B2B-tidning om skog och skogens affärer. Numera är Skogsvärden en viktig kommunikationskanal till Skogssällskapets målgrupp: mindre och medelstora skogsägare, både privata och offentliga.

Bee gjorde Skogsvärden till en unik B2B-tidning som i första hand vänder sig till skogsägare, både privata och offentliga. Utgivaren av tidningen är Skogssällskapet som står fritt från skogsindustrin och därmed kan verka med endast skogsägarens intressen i fokus. Skogssällskapet är i sig självt även skogsägare som verkar för ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.

Det märktes också i tidningen.

Skogsvärden_2016_2-6_etta

Skogsvärden nr 2 2016

Skogsvärden

Varje nummer av Skogsvärden i Bees regi hade ett tema kopplat till skog och/eller skogsbruk. Temat kunde handla om allt från tjädern och hyggen till digitala hjälpmedel i skogsbruket. Dessa teman behandlades i ett brett perspektiv där flera åsikter gjorde sig hörda.

I Skogsvärden kunde du också ta del av de senaste forskningsresultaten kring skogen och de som vistas i skogen.

Längst bak i tidningen återkom affärssidorna, särskilt markerade. Dessa presenterade kundcase och kundnytta från Skogssällskapet.