KMK

När Kungliga Motorbåt Klubben till slut efter många års prövning tog beslut om totalrenovering av klubbhuset på Strandvägen 56, innebar det en rad oförutsedda konsekvenser. För att informera sina medlemmar gav KMK Bee Production i uppdrag att utforma en broschyr om arbetet.

Under många hade Kungliga Motorbåt Klubben, KMK, planerat att renovera och bygga om sitt klubbhus vid Djurgårdsbron på Strandvägen 56.

Omistligt kulturvärde

Huset om 60 kvm, ritat av arkitekterna Osvald Almqvist och Sven Markelius inför Stockholmsutställningen 1930, är KMK:s ansikte utåt, en bärare av klubbens ansedda varumärke och en samlingsplats för medlemmarna och andra besökare.

Förfall – och nödvändigt beslut

Under åren fram till beslutet hade huset förfallit, trots god vilja. Delar av fastigheten visade sig ha ruttnat bort och höll i princip på att rasa. Renoveringsbehovet var akut. Men när beslutet väl hade tagits visste styrelsen inte vilken omfattning projektet skulle få. Tyvärr insåg styrelsen under byggets gång att de brustit i information till medlemmarna om vad de gjorde och varför.

Bee kontaktades

Bee Production hjälpte till med utformningen av en informationsbroschyr till de berörda medlemmarna med 8 bilder av bild och text om arbetet och beslutet bakom.

Hamnfesten och invigningen av det nyrenoverade klubbhuset 19 maj blev en succé.