Bees bikupa mitt i Stockholms nationalpark

Bee har en alldeles egen bikupa i Stora Skuggan, mitt i Stockholm Nationalpark. Härifrån flyger arbetsamma små stadsbin och hjälper till att hålla våra stad grön och levande.

Tillsammans med BeeUrban har Bee en egen bikupa i Stora Skuggan i Stockholms Nationalpark. Som tack för hjälpen producerar våra bin många kilo äkta honung varje år. BeeHoney är kallslungad, obehandlad honung. Det betyder att vi hanterat honungen på det mest naturliga sättet vilket bäst bevarar alla dess nyttigheter. Honungen ger vi stolt bort till våra nära samarbetspartner. En hel del sätter vi i oss själva också. Vi på Bee älskar nämligen honung. Och bin.

Bin är en väldigt viktig del i det fina ekologiska system som alla vi på jorden är beroende av.

Därför kan vi inte tillåta att antalet bin i världen minskar, att flera arter är utrotninghotade och ytterligare några inte längre finns. Och det är faktiskt så att stadens parker och trädgårdar är en optimal miljö för bina eftersom den är varierad och relativt giftfri i motsats till vårt jordbrukslandskap.

Därför känns det toppen att ha en egen bikupa på Operans tak.

ALLT OM BIN

• Livsviktiga arbetare

Bin är helt livsviktiga för allas vårt liv här på jorden. Både för att bevara vårt känsliga ekologiska system och faktiskt också för hela världsekonomin.

Var tredje tugga du äter är pollinerad av ett bi. Bin är nödvändiga för produktion av frukt, grönsaker, till och med kött genom maten boskapen äter. 84 procent av all växtlighet i EU pollineras av bin. (Källa: Beeurban.)

I Sverige ökar vårt beroende av biets pollinering och deras tjänster inom lantbruk och yrkesmässig trädgårdsodling uppskattas till mellan 260 och 466 miljoner kronor under 2011. Binas pollinering är viktigast för odling av äpplen, oljeväxter (till exempel raps) och jordgubbar. (Källa: Jordbruksverket)

Forskning visar att om bina försvann helt skulle människan få skörbjugg inom fyra år. Vi skulle få leva på majs, vindpollinerade sädesslag och ris.

Det här är ingen vacker framtid men helt klart ett reellt hot. De senaste årtiondena har antalet bin minskat dramatiskt i världen. Man talar om en global bidöd. Växtgifter, virus och ensidig odling är några av orsakerna.

Därför är det helt naturligt för Bee att engagera sig i binas vara eller icke vara.

• Snabba Bi-fakta

Bisamhället är så enormt sofistikerat och flexibelt uppbyggt. Det består av tre slags bin; drottningen, arbetsbina och drönare. Sammanlagt kan upp till 80 000 bin leva ihop i samma samhälle.

Ett bisamhälle kan bestå av 60-80 000 individer. Grunden i bikupan är vaxkakor, som består av sexkantiga celler. Cellerna är olika stora beroende på vad de ska användas till. Störst är de där blivande drottningar ska gödas upp i.

• Drottningen – hjärtat i samhället

Drottningen är den enda honan i samhället som har fullt utvecklade könsorgan. Hon parar sig bara en gång i livet och är hon riktigt duktig lägger hon 3 000 ägg per dygn. Efter två till tre år sjunker hennes kapacitet. Då byts hon ut mot en mer produktiv drottning.

Ibland utvecklas en ny drottning även om den gamla producerar ägg för fullt. Då tar den nya drottningen med sig delar av bina i kupan och åker i väg för att hitta en ny boplats. Det kallas för att de svärmar och det är binas sätt att föröka sig.

Ibland börjar en ny drottning utvecklas för tidigt i ett bisamhälle som en biodlare har. Just därför måste en biodlare ständigt bevaka sina bin för att hitta eventuella ”gerilla-drottningar”.

• Arbetande honor

Arbetsbina är också honor men eftersom de har fått mindre mat när de växte upp har de inte, till skillnad från drottningen, full utvecklade könsorgan. Arbetsbinas liv är indelad i två arbetsperioder. Den första perioden arbetar de med inomhusarbete som att mata larver, putsa honungsceller, ta emot och behandla nektar med mera. Andra delen av livet är det dags att flyga utanför kupan och samla in nektar, pollen och propolis.

Vad arbetsbina gör beror en hel del på ålder men också på vilket behov kupan har och vad det är för årstid.

På sommaren lever ett arbetsbi i 5-6 veckor. De som föds på efter sommaren och hösten överlever hela vintern med drottningen.

• Hanen – en drönare

Drönare är hane och den tredje varianten av bin i samhället. De saknar gadd och kan inte försvara sig. Deras huvudsakliga uppgift är att finnas till hands när ungdrottningen ska paras. När den ”lyckliga” har gjort sitt får han däremot plikta med sitt liv. Drönarens könsorgan fastnar helt enkelt i drottningen och slits av från drönarens bakkropp. De som inte lyckas hitta en brunstig hona hjälper faktiskt till med lite arbeten i kupan, även om ryktet säger att de inte gör något alls. På hösten kastar arbetsbina helt enkelt ut alla drönare ur kupan.

• Honung med mera

Binas viktigaste uppgift är helt klart att pollinera växter. Men mest är nog bina kända för att de producerar honung – en unik produkt som är både nyttig och god.

Honung består till största delen av olika sorters sockerarter, vatten och olika mineraler, vitaminer, enzymer, pollen med mera. Honungen har olika färg och konsistens beroende på vilka växter som bina har besökt.

Honung innehåller dessutom minst tolv olika mjölksyrebakterier som kan förklara en hel del av de fantastiska egenskaper som honungen har, från att lindra hosta och halsont till att läka sår som blivit infekterade av den fruktade sjukhussjukan.

Ladda ner forskningsrapporten här.

När biodlaren slungar honungen ur bikakorna lämnar de tillbaka en del och ersätter den andra delen med en foderlösning som till största delen består av socker. Detta ska bina överleva vintern på.

Förutom honung producerar bina en hel del annat som människan kan använda: vax, pollen, propolis, bigift och drottninggelé.

Läs mer på biodlarna.se

Bli inte rädd – var istället rädd om bina!

Det vanliga tambiet, honungbiet, är mycket sällan aggressivt. Biet är bara ute efter att ta hem pollen och annat nödvändigt till sin bikupa. Det vill inte sticka dig. Om ett bi måste försvara sig offrar det dessutom sitt liv. Med sticket lämnar biet kvar gadden och är därmed dödsdömt. Det gynnar varken biet eller bikupan.

Däremot kan till exempel getingar sticka om och om igen med en gadd som de får behålla. Men inte heller getingar sticker hur som helst om du är försiktig.

Lär dig se skillnad mellan bin och getingar

Getingar är ofta större, med tvådelad kropp och tydligt randiga. Bin är mindre och ofta gulligt ulliga på kroppen, som är i ett stycke.